Posts

Showing posts from March, 2023

Lá pokemon BASIC Mega Rayquaza Mega Salamence TAG TEAM truyền thuyết trúc xanh TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-73 229

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Lá pokemon BASIC Mega Rayquaza Mega Salamence TAG TEAM truyền thuyết trúc xanh TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-73 229 Lá pokemon BASIC Mega Rayquaza Mega Salamence TAG TEAM là một loại thẻ Pokémon thuộc loại Rồng và Bay. Nó có hai đòn tấn công: Dragon Ascent và Sky High Claws. Nó là một thẻ Hiếm Cực kỳ có thể được tìm thấy trong bộ SM Cosmic Eclipse hoặc trong các sản phẩm khác như Mega Rayquaza Collection hoặc Mega Salamence Collection Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tạ

Lá pokemon MEGA Primal Groudon EX truyền thuyết dung nham TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-72 229

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Lá pokemon MEGA Primal Groudon EX truyền thuyết dung nham TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-72 229 Lá pokemon MEGA Primal Groudon EX là một loại thẻ Pokémon thuộc loại Đất. Nó có một đòn tấn công: Gaia Volcano.  Nó là một thẻ Hiếm Cực kỳ có thể được tìm thấy trong bộ XY Primal Clash hoặc trong các sản phẩm khác như Mega Groudon Collection hoặc Primal Groudon Premium Collection Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of t

Tác dụng Lá pokemon MEGA M Shadow Mewtwo EX truyền thuyết nhân tạo bóng tối TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-71 229

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Lá pokemon MEGA M Shadow Mewtwo EX truyền thuyết nhân tạo bóng tối TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-71 229 Lá pokemon MEGA M Shadow Mewtwo EX là một loại thẻ Pokémon thuộc loại Siêu Năng Lực. Nó có một đòn tấn công: Zen Force. Nó là một thẻ Hiếm Cực kỳ có thể được tìm thấy trong bộ XY Breakthrough hoặc trong các sản phẩm khác như Mega Mewtwo X Collection hoặc Mega Mewtwo Y Collection1. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đ

Tác dụng Lá pokemon MEGA MAbsol EX siêu hiếm TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-70 79

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Lá pokemon MEGA MAbsol EX siêu hiếm TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-70 79 Nó có Một đòn tấn công: Disaster Wing.  Nó là một thẻ Hiếm Cực kỳ có thể được tìm thấy trong bộ XY Phantom Forces hoặc trong các sản phẩm khác như Mega Absol-EX Premium Collection Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of the Coast. Cho đến tháng 6 năm 2003 Nintendo đã tự mình chịu trách nhiệm toàn bộ về việc phát hành Pokémon TCG. Gói

Tác dụng Lá pokemon MEGA MCharizard EX 01 03 siêu hiếm TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-69 359

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Lá pokemon MEGA MCharizard EX 01 03 siêu hiếm TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-69 359 Nó có Một đòn tấn công: Crimson Dive.  Nó là một thẻ Hiếm Cực kỳ có thể được tìm thấy trong bộ XY Evolutions hoặc trong các sản phẩm khác như EX Power Trio Tin hoặc Red and Blue Collection Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of the Coast. Cho đến tháng 6 năm 2003 Nintendo đã tự mình chịu trách nhiệm toàn bộ về việc phát hà

Hướng dẫn sử dụng Lá pokemon BASIC Giant Blastoise EX TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-68 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Hướng dẫn sử dụng Lá pokemon BASIC Giant Blastoise EX TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-68 99 Theo những gì tôi tìm hiểu được, đây là một loại thẻ Pokémon thuộc loại Nước. Nó có 180 HP và hai đòn tấn công: Rapid Spin và Splash Bomb. Nó là một thẻ Hiếm Cực kỳ có thể được tìm thấy trong bộ XY Evolutions hoặc EX Power Trio Tin Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of the Coast. Cho đến tháng 6 năm 2003 Nintendo đã tự mình

Tặng Code game đấu bài Pokemon Trading Card Games Live Explore Paldea with Pokémon TCG: Scarlet & Violet hết hạn vào 09/07/2023

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) -  Tặng Code game đấu bài Pokemon Explore Paldea with Pokémon TCG: Scarlet & Violet hết hạn vào 09/07/2023 PLAY POKÉMON TCG LIVE Add three online-only Pokémon TCG:  Scarlet and Violet  booster packs to your Pokémon TCG Live collection with this code: VWD-QHQM-TPW-VR9 Offer available from now until July 9, 2023. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50% Link game:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pokemon.pokemontcgl      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần

Lá pokemon Thor Raichu GX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-67 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Lá pokemon Thor Raichu GX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-67 99 Thẻ này có sức mạnh HP và có khả năng đặc biệt là Thunder Strike và Volt Tackle. Thẻ này cũng có hiệu ứng GX là Stormbreaker, cho phép bạn gây sát thương cho tất cả các Pokemon đối phương và chuyển đổi thẻ này với một thẻ Pokemon khác trong bộ bài của bạn1. Thẻ này là một thẻ quảng cáo và không phải là một thẻ chính thức của Pokemon TCG. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được

Tác dụng Lá pokemon Captain Wartortle GX TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-65 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) -  Tác dụng Lá pokemon Captain Wartortle GX TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-65 99 Thẻ này có sức mạnh HP và có khả năng đặc biệt là Shield Bash và Water Gun. Thẻ này cũng có hiệu ứng GX là Star Spangled Splash, cho phép bạn gây sát thương cho tất cả các Pokemon đối phương. Thẻ này là một thẻ quảng cáo và không phải là một thẻ chính thức của Pokemon TCG. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of the Coast. Cho đến tháng

Tác dụng Lá pokemon BASIC Dr Strange Alakazam TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-65 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Lá pokemon BASIC Dr Strange Alakazam TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-65 99 Thẻ này có sức mạnh HP và có khả năng đặc biệt là Mystic Arts và Psychic Blast. Thẻ này cũng có hiệu ứng EX là Multiverse of Madness, cho phép bạn chuyển đổi thẻ này với một thẻ Pokemon khác trong bộ bài của bạn. Thẻ này là một thẻ quảng cáo và không phải là một thẻ chính thức của Pokemon TCG. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wi

Tac dụng Lá pokemon BASIC Captain America Braviary EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-64 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tac dụng Lá pokemon BASIC Captain America Braviary EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-64 99  Thẻ này có sức mạnh HP và có khả năng đặc biệt là Shield Throw và Brave Bird. Thẻ này cũng có hiệu ứng EX là Super Soldier, cho phép bạn tăng sức mạnh của đòn tấn công của thẻ này lên gấp đôi. Thẻ này là một thẻ quảng cáo và không phải là một thẻ chính thức của Pokemon TCG. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of th

Tác dụng Lá pokemon BASIC Thanos Mewtwo EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-63 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Lá pokemon BASIC Thanos Mewtwo EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-63 99 Thẻ này có sức mạnh 230 HP và có khả năng đặc biệt là Infinity Gauntlet và Psychic Blast. Thẻ này cũng có hiệu ứng EX là Snap, cho phép bạn loại bỏ nửa số thẻ bài của đối phương. Thẻ này là một thẻ quảng cáo và không phải là một thẻ chính thức của Pokemon TCG. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of the Coast. Cho đến tháng 6 n

Tác dụng Lá pokemon BASIC Iron Man Scizor EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-62 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Lá pokemon BASIC Iron Man Scizor EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-62 99 Thẻ này có sức mạnh HP và có khả năng đặc biệt là Repulsor Blast và Metal Claw. Thẻ này cũng có hiệu ứng EX là Iron Suit, cho phép bạn chống lại tất cả các hiệu ứng của đòn tấn công từ Pokemon đối phương trong lượt tiếp theo12. Thẻ này là một thẻ quảng cáo và không phải là một thẻ chính thức của Pokemon TCG. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành

Tác dụng thẻ Thẻ pokemon Spider Man Ariados EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-61 99

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng thẻ Thẻ pokemon Spider Man Ariados EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-61 99 Thẻ pokemon Spider Man Ariados EX TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-61 99 Thẻ này có hình ảnh của Spider Man và Ariados, một Pokemon nhện. Thẻ này có sức mạnh HP và có khả năng đặc biệt là Web Swing và Spider Bite. Thẻ này cũng có hiệu ứng GX là Spider Sense, cho phép bạn rút ba lá bài và ngăn chặn tất cả các hiệu ứng của đòn tấn công từ Pokemon đối phương trong lượt tiếp theo. Thẻ này là một thẻ quảng cáo và không phải là một thẻ chính thức của Pokemon TCG. Spider Man Ariados EX TAG TEAM Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài c

Thẻ pokemon BASIC Black Panther&Umbreon TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-60 149

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Thẻ pokemon BASIC Black Panther&Umbreon TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-60 149 Vibranium Blast GX Cuộc tấn công này gây ra 70 sát thương cộng với thiệt hại mà Pokémon này đã bị xử lý trong lượt của đối thủ của bạn. Nếu Pokémon này có ít nhất 6 năng lượng gắn liền với nó, hãy gây sát thương này cho Pokémon băng ghế dự bị. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối bởi The Pokémon Company       -  Pokemon Trading Card Game là một trò chơi đấu bài chiến thuật dựa trên series game Pokémon. Những lá bài đầu tiên được phát hành vào năm 1996 ở Nhật bởi Media Factory dưới sự cấp phép của Nintendo. Còn tại thị trường Bắc Mỹ thì được phát hành lần đầu bởi Wizards of the Coast. Cho đến tháng 6 năm 2003 Nintend

Tác dụng Thẻ pokemon BASIC Moltres GX thần điểu TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-59 149

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Thẻ pokemon BASIC Moltres GX thần điểu TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-59 149 Lá bài BASIC Moltres GX có điểm HP là 180, loại Hỏa/Bay, và có ba kỹ năng sau: * Crimson Flame: Gây 30 sát thương cho Pokémon đối phương. Nếu Pokémon này có ít nhất một năng lượng Hỏa được gắn vào nó, bạn có thể chọn một lá bài trong tay bạn và gắn vào nó như một năng lượng Hỏa. * Fire Wing: Gây 110 sát thương cho Pokémon đối phương. * Sky-High Claws GX: Gây 210 sát thương cho Pokémon đối phương. (Bạn không thể sử dụng nhiều hơn một kỹ năng GX trong mỗi trận đấu.) Lá bài BASIC Moltres GX là một lá bài khuyến mãi được phát hành kèm theo sách hướng dẫn Pokémon Sword & Shield Strategy Guidebook - The Isle of Armor & The Crown Tundra Expansion Pass Edition. Giá khoảng từ 10 đến 20 USD. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớ

Tác dụng Thẻ pokemon BASIC Green s Eevee GX cúm con TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-58 149

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Tác dụng Thẻ pokemon BASIC Green s Eevee GX cúm con TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-58 149 Lá bài BASIC Green’s Eevee GX có điểm HP, loại Bình Thường, và có ba kỹ năng sau: * Ascension DNA: Một lần trong lượt của bạn (trước khi tấn công), nếu bạn có một Pokémon trong tay bạn có thể tiến hóa từ Eevee, bạn có thể đặt lá bài đó lên trên Eevee này để tiến hóa nó. Trước khi tiến hóa, hồi phục tất cả sát thương trên Eevee này. Bạn không thể sử dụng kỹ năng này trong lượt đầu tiên hoặc lượt Eevee này được đưa ra sân. * Boost Dash: Gây 100 sát thương cho Pokémon đối phương. * Joy Maker GX: Lấy lại ba lá bài từ chồng bài bỏ của bạn vào tay bạn. (Bạn không thể sử dụng nhiều hơn một kỹ năng GX trong mỗi trận đấu.) Lá bài BASIC Green’s Eevee GX là một lá bài khuyến mãi được phát hành kèm theo sách hướng dẫn Pokémon Sword & Shield Strategy Guidebook - The Isle of Armor & The Crown Tundra Expansion Pass Edition. Lá bài này có hình ảnh của Eevee đang chơi

Thẻ pokemon Eevee & Glaceon cúm con TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-56 149

Image
(  Cửa hàng Card Pokemon  ) - Thẻ pokemon Eevee & Glaceon cúm con TAG TEAM TẶNG kèm top loader 1459 d28 1-56 149 Lá bài Eevee và Glaceon Tag Team , loại Bình Thường/Băng, và có ba kỹ năng sau: Cheer Up: Chọn một năng lượng trong tay bạn và gắn vào một Pokémon của bạn. Snowy Drop: Gây 10 sát thương cho mỗi Pokémon của đối phương. Frozen Slice GX: Gây 200 sát thương cho Pokémon đối phương. Lá bài này cũng gây 50 sát thương cho chính nó. Bạn chỉ có thể sử dụng một kỹ năng GX trong mỗi trận đấu. Lá bài Eevee và Glaceon Tag Team là một lá bài khá hiếm và được nhiều người yêu thích, vì nó có hình ảnh đáng yêu, sức mạnh lớn và là sự kết hợp của hai Pokémon rất phổ biến . Giá khoảng từ 10 đến 20 USD. Mua sản phẩm tại : 👉  Siêu Sale 50%      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất lượng giấy: có giấy dày, bền và mịn, có lớp phủ bóng ở mặt trước và lớp phủ ở mặt sau.      -  Hiệu ứng phản quang hologram 7 màu lắp lánh      -  Thẻ được sản xuất và phân phối b